PROJEKTY

PRIPRAVUJEME

2021 - 2023

Rezidencia Horský Park Bratislava - výstavba bytového domu prvá a druhá etapa

REALIZOVALI SME

Prestavba polyfunkčného objektu na zdravotnícke zariadenie

Základná škola Jána Palárika Majcichov - rekonštrukcia

Základná škola Kráľa Svätopluka Šintava - rekonštrukcia

Požiarna zbrojnica Vlčkovce - rekonštrukcia