PROJEKTY

PRIPRAVUJEME

2021 - 2023

Rezidencia Horský Park Bratislava - výstavba bytového domu prvá a druhá etapa

REALIZUJEME

2019 - 2020

Očná klinika Trnava - prestavba polyfunkčného projektu na zdravotnícke zariadenie

REALIZOVALI SME

Základná škola Jána Palárika Majcichov - rekonštrukcia

Základná škola Kráľa Svätopluka Šintava - rekonštrukcia

Požiarna zbrojnica Vlčkovce - rekonštrukcia